Kildevand


Vand er jordens blod som giver næring og kraft til alle dens levende skabninger. Kildevand er vand der som en moden frugt gives frit af jordens dyb efter at vandet har gået igennem hele den naturlige cyklus af fordampning til atmosfæren, efterfulgt af fortætning til regn og nedbør, der sultent efter mineraler og sporelementer optager disse på dets vej ned igennem jordlagene, for så til sidst at vælde frem i naturlige kilder som helt og modent vand, der af god grund er blevet tillagt utallige helbredende egenskaber overalt på jorden igennem tiderne.


Ægte kildevand anses derfor for at være det bedste vand der gives fra naturen og heldig er den der har adgang til og forsyner sig med drikkevand fra en naturlig kilde. Dette vand har en uovertruffen kvalitet, smag, friskhed og vitalitet med dets rige indhold af mineraler og sporstoffer, og hvis vandet tages lidt efter kildens udspring har det et større iltindhold og overfladespænding.


Naturlige skovområder er en betingelse for at der kan findes rigtige kildevæld af høj kvalitet, hvis skovene fældes og forsvinder, så udtørrer og forsvinder også de fleste kilder samtidig med at grundvandsspejlet i mange tilfælde også falder.


Uberørte skovområder med stor biodiversitet, er sammen med en balanceret, skånsom og kreativ behandling af naturen, af afgørende betydning for vandets og menneskets helse og hele livsgrundlag.

Nyhed


Aktivt, levende drikkevand med de fire elementer;

jord, vand, ild og lufts skabende kræfter


Blue Lotus Arts Vandbeliver til regenerering af vand


I denne tid med meget forurening af jorden, vandet og luften, og et stort pres på naturen igennem voldsom udnyttelse af dens svindende resourcer, er naturens mange kredsløb kommet så meget ud af balance, at naturens muligheder for vedvarende at rense sig selv og opbygge den energi der er helt essentiel for livets evige beståen, fornyelse og sundhed, nu meget begrænsede og svækkede. Vi er således vidner til sammenbrud af økosystemer, til sygdom, massedød og udryddelse af mange arter, og en stærk svækkelse af de æteriske livskræfter.


Og når det kommer til vores drikkevand er det også selve livskraften i vandet som virkelig mangler, og det gælder ikke bare postevand men også grundvand der pumpes op og tappes på flasker som værende kildevand eller mineralvand.

Drikkevandets indre kraft er i dag så svag, at vandet fremfor at være den energigiver det er bestemt til at være, i stedet tager energi fra organismen bare for at det kan komme op på kroppens energiniveau.


Kunsten at bringe liv, kraft og holdbarhed til drikkevandet på kort tid


Blue Lotus Arts’ kunstnerisk udviklede vandbeliver består af en kande i specialbehandlet glas og en lille flaske højt kvalificeret, aktivt, levende kildevand med de fire elementers fine væsenskræfter. Denne kombination tjener til at bringe postevandet der kommes i kanden op i en høj vibration med en stærk overfladespænding og et godt iltindhold.


Kroppen har brug for rigelige mængder vand, og vand som giver energi og sundhed, vand som det er en fornøjelse at indtage.

Selve vandbeliveren er et udtryk for kunsten at bringe en stærk guddommelig ildfuld livskraft ind i selve glassets molekylære struktur, som i øvrigt har mange ligheder med vandets molekylære struktur, og derfra bringe vandet der kommes i kanden op i en tilsvarende høj kvalitet, til gavn for alle livsprocesser.


Vandbeliveren og vandet der kommes i den har det bedst udenfor direkte sol og på størst mulig afstand fra alt hvad der udsender elektromagnetisk stråling.


Lad helst vandet stå en times tid i Vandbeliveren inden det drikkes, bruges i madlavning eller gives til dyr eller planter.


Symbolet der er på siden af Vandbeliveren er et billede på vandets fødsel, som to højredrejede spiraler der symboliserer to brintatomer, samt en venstredrejet spiral der symboliserer et iltatom, alle indeholdt i en dråbe med det gyldne snits mål, hvor alle de substanser og kvaliteter der gør vandet sundt og modent kan være fuldt og helt til stede.Den japanske forsker Masaru Emotos har ved at fotografere vand idet det fryser til krystaller påvist at vandet er utrolig følsomt og modtageligt for alle slags påvirkninger, det være sig lyd, musik, det skrevne ord, tanker, følelser, stråling m.m.

Vand der udsættes for harmonisk lyd, musik, ord, danner smukke velformede sekstakkede krystaller, hvorimod vand der udsættes for disharmoniske og destruktive forbundne lyde, ord eller behandling, for mikrobølgestråling eller anden forurening, at dette vand enten danner deforme og ufuldstændige krystalformer eller slet ingen krystalformer.

Blue Lotus Arts Transformer


I Blue Lotus Arts Transformeren er kunsten i glasset og i vandet, som også kommer til udtryk i Blue Lotus Arts Vandbeliver, blevet udviklet et skridt videre, og ved at kombinere brugen af Vandbeliveren med Transformeren opnås der nogle meget fine rensende og løftende virkninger ind i det fysiske legeme og dets æteriske felt.


Blue Lotus Arts Transformeren er fyldt med vand af en god kvalitet, og den indeholder ligesom Vandbeliveren en lille flaske med meget levende vand, og derudover en lille sol i glas samt et gyldent mønster på ydersiden af glasbeholderen, bestående af et phi-design der har form som et æg, og som gentages 4 gange ud fra det centrale motiv.


Dette design er udviklet med henblik på, indenfor en afstand af 1 meter, at gå i resonans med et menneske der igennem en periode har drukket vand fra Vandbeliveren, og derigennem iværksættes en frisættelse og overførsel af livsnedbrydende fremmedstoffer fra mennesket til Transformeren, der som den reneste modtager og opretholder af det levende vands stærke ånd, kan transmutere disse stoffer tilbage til deres egen åndelighed og sandhed om hvordan de skal arbejde for livet på jorden.


Dette er en kunstnerisk process hvor død vendes til liv, først i det rene vand og dets stærke ånd i Transformeren, for derefter at ske i det korresponderende menneske der således får en speciel mulighed til at slippe det der går imod dets oprindelige liv.

Bøger om vand


Det Levende Vand - redningen af vort livsmiljø, af Olof Alexandersson

Denne bog er en introduktion til Viktor Scahubergers fantastiske indsigt i og arbejde med vand der viste vejen til en helt ny forståelse af det enorme potentiale af naturlig energi. Bogen kan kun købes antikvarisk.Living Energies, Viktor Schauberger's Brilliant Work with Natural Energy Explained,

af Callum Coats

En omfattende fremlægning af Schaubergers opdagelser, der spænder fra vandets natur, skovenes rolle i nedbør og kildevand, til nye energikilder og metoder til fremdrift.The Water Wizard: The Extraordinary Properties of Natural Water, af Viktor Schauberger, oversat og redigeret af Callum Coats

Alt liv afhænger af vand, men dets sande natur og betydning er sjældent værdsat. Schauberger (1885-1958) var et banebrydende geni og iagttager af naturen, hvis livslange undersøgelser af vand - fra bjergbække til floders flyden og fra leverancer til avanceret hydraulik - udviklede dybtgående og radikale teorier om vandets iboende energi, der gav ham navnet "The Water Wizard". Schauberger var en frygtløs eksponent for naturlig energi, men hans advarsler om forestående økologiske ødelæggelser blev desværre ignoreret.


Messages from Water, af Masaru Emoto, er et enestående værk der igennem fotografier af frosne vandkrystaller viser rigtig meget om vandets skønhed og store følsomhed, og det understreger vigtigheden af at behandle vand og dermed alle levende organismer med kærlighed, taknemlighed, respekt og omsorg.Andre titler af Callum Coats om Victor Schaubergers arbejder


Nature as Teacher: New Principles in the Working of Nature, af Viktor Schauberger, oversat og redigeret af Callum Coats


The Fertile Earth: af Viktor Schauberger, oversat og redigeret af Callum CoatsThe Energy Evolution: af Viktor Schauberger, oversat og redigeret af Callum Coats

Mange kilder har engang været kendte for så at blive glemte og oversete, og måske genopdaget igen. Andre er berømte og søgte af mange mennesker. Nogle kilder er små og undselige, andre er store og udsender en mængde vand. Og så er der de velgørende varme kilder der kun findes i visse dele verden.

Man kan være heldig selv at opdage kilder i ens færden i naturen, ved at have øjne og sanser åbne, og måske følge små vandløb til deres udspring, der engang imellem er en virkelig kilde, som altid har en konstant temperatur på omkring 7 grader året rundt.


Kilder og vandløb har brug for al den fred og beskyttelse vi kan give dem, og for at de sammen med den livskraft de indeholder, skal have det bedst og have optimale gavnlige virkninger på det landskab de gennemstrømmer og det liv de nærer, må de være beskyttet af en righoldig naturlig vegetation og den skygge den giver. Dette tjener også til at holde vandtemperaturen på et minimum, hvilket er vigtigt i forhold til at bevare vandets energi og dets optimale gavnlige virkninger på det landskab det gennemstrømmer og det liv som det nærer.


Her følger den første ud af 6 videoer hvor Callum Coats præsenterer

Victor Scaubergers eminente indsigt i vandet, dets natur og egenskaber.

Blue Lotus Arts Vandbeliver til regenerering af vand

Blue Lotus Arts Transformer

Kildevand

Bøger om vand

Se den nye hjemmeside her: lotusarts.eu/vandbeliver/